Demensforskning blant samer

EIRAAAHREN5808A2200220__240Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, bidrar i demensforskning blant samer. Sentret har fått ansvaret for å datainnsamlingen blant sørsamer. Inger Marit Eira-Åhrén er prosjektmedarbeider.
Av: Morten Stene

Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, skal foreta Mini Mental State-tester av eldre sørsamer. Intervjuene er en del av et større samisk prosjekt i regi av Undervisningssykehjem Karasjok.

Det er visse hypoteser om andre demensmønstre hos samer enn den øvrige norske befolkningen. For å sette inn nødvendige hjelpetiltak til pasienten og deres pårørende er det av stor betydning at diagnosen stilles tidlig.
Intervjuer med tolk
Som et ledd i arbeidet fortas det en serie intervjuer basert på testen Mini Mental State som Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, er engasjert for å gjennomføre for sørsamene.

– Vi må bruke tolk i intervjuene da det ikke finnes muligheter for å få oversatt testen til sørsamisk, sier Inger Marit Eira-Åhrén.

Det skal gjennomføres 14 intervju i tre trønderske kommuner. Arbeidet skal være ferdig innen 15. april 2009.

MMS – Mini Mental State
Foreløpig finnes det ingen biologiske metoder for diagnostisering av de vanligste demenstilstandene. MMS – Mini Mental State – er en test for å kartlegge for å kartlegge kognitive funskjonsevne.