Lena Kroik skal forske på samers helse

KROIK500PX__240Lena M. Kroik er engasjert ved Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge, for å forske på helse hos reindriftssamer. Kroik er selv same. Prosjektet skal overleveres Sametinget 1. april.
Av: Anne Sigrid Haugset

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har forskning på eldre samers helsetilstand og helsetilbud som et av satsingsområdene sine. Nå har senteret styrket staben med en medarbeider som skal jobbe med dette: Lena M. Kroik.

Helseopplevelse hos reindriftssamene i sør

Mål/innhold: Å skape og utvikle forskningsideer og prosjektskisse innenfor feltet helsespørsmål innefor livsmijøet i reindriftsnæringen i det Sørsamiske området.

Prosjektansvarlig: Lena Maria Kroik

Tid: September 2010 – april 2011.

Publisering: Juni 2011