Om Namsos sansesenter

SNOEZELEJNGRONTROM__240Namsos sansesenter er et resultat av et langvarig samarbeidsprosjekt mellom Namsos kommune og HiNT. Samarbeidet startet så lang tilbake som i 2002, hvor vernepleierutdanningen bl.a. hadde et behov for praksisplasser, samt en ny læringsarena for studentene.
Av: Gunn Eva Solum Myren

Resultatet av samarbeidet har medført et praksisnært samarbeid mellom høgskole og kommune, en ny praktisk- pedagogisk læringsarena for vernepleierstudentene, og ikke minst et godt tilbud for alle mennesker som har behov for et annerledes miljø.
Farger og utforming
Namsos Sansesenter er bygd opp med rom i ulike farger og utforming. Rommene inneholder ulike sensoriske og multisensoriske gjenstander og utstyr, som innbyr til utforskning og opplevelse. Hvert rom har sin egen atmosfære, med omgivelser som innbyr til aktivitet eller avslapning, alt etter hva man har behov for. Goethes fargelære ligger tilgrunn for valg av farger med tilhørende aktivitet på de ulike rommene.

Snoezelen som Sansesenteret tar utgangspunkt i, omhandler de muligheter mennesker har til utvikling, mestring, glede og opplevelse. Det tar tak i de erfaringene som gir livet en helt spesiell følelse av lykke. Det å få bruke sine sanser er en av disse erfaringene, og er derfor viktig for alle mennesker – uavhengig av funksjonsnivå, kultur, religion eller sosial tilhørighet. Alle mennesker sanser.
Stimulering av sansene
Målgruppen for besøkende er personer som har behov for et annerledes miljø, eksempelvis personer som har utfordringer i forhold til å ta initiativ til aktivitet, har lærevansker, har behov for tilrettelagt stimulering (kan spenne fra lite stimuli til mye stimuli), har behov for ulike former for stimulering (berøring, lyd, lys, lukt, vestibulær (gynge, vugge), sansemotorikk, etc.
Vi har besøkende i alle aldersgrupper, fra spedbarn til eldre.

I dag benyttes Namsos Sansesenter til både fritidsaktiviteter, relasjonsbygging, opplæring og behandling. På sansesenteret tilbyr vi bl.a. omvisning med inspirasjon til hvordan man kan innrede rom/deler av rom, ekskursjoner for bl.a. elever og studenter, omvisning til skoler/ barnehager, kartlegging av interesser, veiledning og kursing av hjelpere.
Les mer:
Gå gjerne inn på vår hjemmeside og se selv hva vi kan tilby:www.namsossansesenter.piczo.com eller www.facebook.com Søkeord: Namsos Sansesenter.
Les rapport om Snoezelen:
Solum Myren, Gunn Eva (2007): Snoezelen – en kulturpizza? HiNT-rapport nr 42/2007. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag.