Bedre oversikt over SOFs forskningsprosjekter

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har nå lagt ut korte beskrivelser av de fleste av sine pågående og avsluttede forskningsprosjekter på nettsiden. Prosjektbeskrivelsene finner du ved å følge lenken Forskning i venstremenyen på nettsiden.
Av: Anne Sigrid Haugset

Prosjektoversikten er organisert slik at pågående prosjekter ligger øverst, og etter hvert som prosjektene avsluttes flyttes de ned under overskriften Avsluttede prosjekter. I en del av de avsluttede prosjektene foreligger det publikasjoner (rapporter, notater, artikler etc), og disse finner du under menyvalget Publikasjoner.