Rapport kommer: Hospitering og kunnskapsoverføring

ILLUSTRASJONFIREKOMMUNER__240
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har i samarbeid med prosjektdeltagere fra kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og DMS Inn-Trøndelag ferdigstilt rapport for delprosjekt 6 i Kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag.

Av: Kirsten Lange

Rapportens tittel:

Hospitering – Kunnskapsoverføring

i kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa.

Metodikken som har vært benyttet har vektlagt utviklingsarbeid med forventningsavklaringer, kartlegging og analyse av bakgrunnsinformasjon, ide` dugnad, behovsanalyse og prioriteringer av hospiteringsmodeller. Arbeidet er utført ved utstrakt dialog og samarbeide i prosjektgruppen. Prosjektleder har vært Hildfrid Brataas.

Endelig rapport vil bli lagt ut på senterets hjemmeside etter at dokumentet er politisk behandlet i kommunene.