Konferanse om omsorgsforskning

Vi minner om konferansen Et Nordisk blikk på samhandling – den 3. nasjonale konferansen om omsorgsforskning på Gjøvik gård 24. og 25. oktober.

Av: Kirsten Lange

Kanskje dere har et spennende prosjekt dere vil presentere? Presentasjonen kan være enten på poster eller som muntlig fremlegg. Det er fremdeles plass til flere presentasjoner, fristen for å sende inn sammendrag er utsatt til 23. juni.

For mer informasjon om konferansen og påmelding se http://www.hig.no/omsorgsforskning/nyheter/et_nordisk_blikk_paa_samhandling

Fint om du vil spre informasjon om konferansen til andre aktuelle personer.

Vi sees på Gjøvik til høsten!

Vennlig hilsen

Senter for omsorgsforskning