Ny rapportserie

Sentrene for omsorgsforskning har lansert en ny felles rapportserie.

Av: Kirsten Lange

Det er i år publisert sju ny rapporter, med ulike interessante tema. Les blant annet om bruk av velferdsteknologi i Agderfylkene, Aktiv omsorg – prioritering, kompetanse og kompetansebehov og Tjenestetilbudet til yngre og eldre i hjemmetjenesten – ulikt behov eller forskjellsbehandling?