Malmedal skal forske på seksuelle overgrep mot eldre

MALMEDAL__240
I høst starter et forprosjekt om seksuelle overgrep mot eldre. Kartlegging av kunnskapsstatus blir første etappe.

Av: Kirsten Lange

Karin Malmdal skal fra høsten 2012 forske på seksuelle overgrep mot eldre.

– Dette er et vanskelig og komplekst tema, forteller Karin Malmedal. Seksuelle overgrep mot eldre er enda mer tabu enn overgrep generelt. At enkelte forgriper seg på eldre er utenkelig for oss. Det har nok alltid skjedd, men det er nytt at vi snakker om dette.

Da hun ble spurt om å forske på seksuelle overgrep mot eldre var hun først i tvil. Dette er et tungt og vanskelig tema å ta opp og det finnes lite forskning på feltet fra før. Da er det desto viktigere å tørre å gå inn i det.

Pensjonistforbundet finansierer

2. juni 2012 ble hun tildelt kr 500.000 fra Pensjonistforbundet til prosjektet. Pengene holder nok ikke til en større studie. I første omgang skal Malmedal i samarbeid med Pensjonistforbundet, kolleger på Hist og andre forskere gjør en kartlegging av hvilken kunnskap som allerede finnes om temaet. Etter at denne jobben er gjort håper man å få til et forprosjekt, for deretter å søke støtte til et større forskningsprosjekt.

Arbeidet med kartlegginga starter i høst.

Slutter i SOF

Forsker/Phd .stipendiat Wenche Karin Malmedal slutter i SOF. Hun har hatt et særskilt forskningsfaglig ansvar for Utviklingssentrene ved Søbstad Helsehus og hjemmetjenesten i Åfjord kommune i 2011/2012.