Dialogkonferanse om aldring og demens

DEMENSBILDE__240
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og samarbeidspartnere inviterer til dialogkonferanse om aldring og demens. Målet er dialog, nettverksbygging og informasjons – og kunnskapsutveksling mellom innvandrerorganisasjoner og – miljøer, helse- og omsorgstjenestene, forskere, frivillige organisasjoner og helsemyndighetene.

Av: Kirsten Lange

Program

09:00-10:00 Registrering og kaffe / te og frukt

10:00-10:15 Velkommen ved NAKMIs direktør Bernadette Kumar

10:15-10:45 Hva er demens? v/ Professor Knut Engedal, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

10:45-11:15 Hvordan stiller man en demensdiagnose? v/Overlege Peter Wetterberg, Hukommelsesklinikken på Oslo Universitetssykehus

11:15-11:35 Hva er viktig for god pleie av demenspasienter på sykehjem? v/ Avdelingsleder Meenakshi Johar, Grünerløkka sykehjem

11:35-11:45 Pause

11:45-12:10 Informasjon og støtte til pasienter og pårørende, v / Nasjonalforeningen for folkehelsen

12:10-12:30 Innvandrerorganisasjonene som ressurs i utvikling av eldre- og demensomsorgen, v / Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM)

12:30-13:30 Lunsj og informasjonstorg

13:30-14:30 Valgfrie workshops

1. Tabu og stigma

2. Etiske og juridiske problemstillinger

3. Pårørendes rolle og behov

14:30-15:00 Oppsummering fra workshops

15:00-16:00 Panel og innspill fra publikum: Hva er viktig i utviklingen av en god demensomsorg for innvandrerbefolkningen?

Vi ønsker hjertelig velkommen til en viktig konferanse og møteplass for alle som er engasjert i og opptatt av en god eldreomsorg og en god behandling av personer med innvandrerbakgrunn som får demens.

Dato: Lørdag 13.oktober

Tid: kl.10:00- 16:00 (det vil bli servert lunsj)

Sted: IMDis lokaler i Tollbugata 20 i Oslo

Bindende påmelding til: [email protected] (hvis spørsmål send mail eller ring 23 01 60 63 / 907 64 709)

Påmeldingsfrist: 5.oktober

Reisestøtte kan innvilges til organisasjoner utenfor Oslo etter søknad.

NB! Det er begrenset med plasser, så vær tidlig ute med påmelding! (Max. 2 personer per organisasjon)

Last ned brosjyre om konferansen her.