Smertekartlegging hos personer med nedsatt kognitiv funksjon

TORVIK__240
Karin Torvik har publisert en artikkel om smertekartlegging hos pasienter med kognitiv svikt. Artikkelen står i tidsskriftet BestPractice, Psykiatri/Nevrologi/Geriatri Nr 10, Mai 2012, 3.årgang 32-35.

Av: Kirsten Lange

Demenssykdommer øker med økende alder og med den estimerte endringen i befolkningen vil en forvente at antall personer med demens vil i Norge øke fra 70.000 i 2009 til 160.000 i 2050.

Studier viser at 80 % av alle norske sykehjemspasienter har nedsatt kognitiv funksjon, og selv om dette ofte skyldes en demenssykdom, er det mange sykehjemspasienter som ikke blir utredet for sin sviktende kognitive funksjon. Når demenssykdommen utvikler seg, opptrer det svikt i hukommelsen, reduserte evne til abstrakt tenkning og forandring i språkferdigheter, blant annet evne til å utrykke smerte.

Les hele artikkelen her.