Helse hos eldre katte- og hundeeiere

INGELAENMARKER__240
Forsker, førsteamanuensis Ingela Enmarker ved SOF/ Hint har sammen med flere publisert en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health 2012; 40:718-724 om helse blant eldre som har kjeledyr. Studien tar utgangpunkt i HUNT data.

Helse hos eldre katt og hund eiere: Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) -3 studie

Tidligere studier har vist delvis motstridende resultater om viktigheten av kjæledyret helse status blant eldre. Hensikten i denne HUNT 3-studie derfor var å sammenligne (≥ 65 år) mannlige og kvinnelige katter, hunder og ikke-kjæledyrseiere i forhold til demografiske og helserelatert aspekter.

I alt ble 12 297 personer i alderen 65-101 år inkludert i befolkningsundersøkelsen, 2358 mennesker som var pet eiere. Helseaspekter som ble undersøkt var røyking, fysisk aktivitet, blodtrykk, BMI (Body Mass Index) og selvopplevd helse.

Hovedresultatet er at eldre mennesker som eier en hund viser mer positive helsemessige egenskaper fra både katteeiere og de som ikke eier noen kjæledyr i det hele tatt. Mens eldre katteeiere viste høyere BMI, høyere blodtrykk (systolisk) og vurdert sin egen helse som dårlig. De som hadde en hund var fysisk aktive oftere og for lengre perioder av gangen.

Med en økende andel eldre i samfunnet, helsefremmende og forebyggende helse spørsmål av stor betydning. Bruke kjæledyr i helsefremmende arbeid, for å øke fysisk aktivitet og bryte isolasjon blant eldre er derfor interessant. Men basert på resultatene i denne studie er det klart at det ikke er noen generell sammenheng mellom kjæledyr eierskap og en positiv helsetilstand. Ulike typer dyr som katter og hunder må ses separat.

Det er viktig å understreke at resultatene ikke viser en ren årsakssammenheng. Fokus for fremtidige studier ville være og ytterligere undersøke kausalitet, for eksempel katteeiere fra starten har dårligere helse og fordi det gir type kjæledyr eller hvis katten holder dem innendørs med en dårligere helse som et resultat.

Les hele artikkelen her.