GPS-sporing for personer med kognitiv svikt i offentlig omsorg

GPSOMSORG__240
Utprøving av GPS sporing av personer med kognitiv svikt er forholdsvis nytt i Norge. På Sunnmøre har dette prosjektet nettopp kommet i gang. Det er kommunene Ålesund, Ørskog, Ulstein, Herøy og Vanylven som deltar i prosjektet. Man ønsker å kartlegge behovet for gps-sporing og prøve ut dette.

Av: Kirsten Lange

Det er så langt gjort lite forskning omkring gps-spring av personer med kognitiv svikt i Norge. Sintef gjennomførte Trygge Spor studien i 2011-2012 der gps- sporing ble prøvd ut i 5 ulike kommuner i Norge. Denne studien har kartlagt brukerbehov og eksisterende teknologi og prøvd ulike løsninger gjennom pilotstudier. Sintef har også sammen med Kirkens bymisjon gjort en kartlegging omkring anskaffelse av gps i privat regi. I den studien har det blitt sett nærmere på hvordan gps påvirker selvbestemmelse, frihet og verdighet.

Gps-sporingsprosjektet på Sunnmøre benytter seg av de forskningsresultatene fra Trygge Spor studien og bygger videre på denne.

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge er forskningsfaglig veileder på prosjektet.

Les prosjektplanen for prosjektet her.