Læringsnettverk i pasientsikkerhetskampanjen ” I trygge hender”

NYHETSSAK__240
Tema “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”. Faglig nettverk for pleie og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal.
Av: Kirsten Lange

Den 12.juni ble andre læringsnettverk i pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender” sitt innsatsområde “Riktig legemiddelbruk i sykehjem” gjennomført ved utviklingssenteret for sykehjem i Kristiansund. Ca 100 leger og sykepleiere fordelt på 24 team fra 15 kommuner deltar i nettverket. Dette utgjør nesten 42 % av kommunene i Møre og Romsdal.

Utviklingssentret hadde opprinnelig planlagt å spre kampanjen i egen kommune i 2013, men ved hjelp av ekstratilskudd fra Helsedirektoratet kunne Utviklingssentret for sykehjem i Møre og Romsdal invitere alle kommunene i fylket til læringsnettverk.

Alle teamene arbeidet målrettet og systematisk. Under gruppearbeid med 10 grupper, alle med leger, ble erfaringsutvekslingen en uvurderlig inspirasjonskilde. Her fikk deltagerne forbilledlige eksempler på brukermedvirkning, implementering, om hvordan skape entusiasme og engasjement på arbeidsplassen og ved andre enheter i egne kommuner.

Stor takk til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har bidratt til å skape et solid pasientsikkerhetsløft ved å etablere nettverk for sykehjemsleger, og at kampanjen og nettverket ble samkjørt ved oppstart.

Teamene er svært opptatte av at endringer skal føre til forbedring- ikke bare på mål og statistikker, men i form av bedre kvalitet. Videre er det stort fokus på brukermedvirkning, og involvering av pårørende. Her er det mye god praksis!

Helseforetaket har deltatt på begge samlingene med faglige innlegg, da det viktig å koble sammen tjenestenivåene. Dette er samhandling i praksis.

Les gjerne mer på bloggen: Og Bedre Skal Vi Bli