Kreft/lindring og KOLS – økt kompetanse og bedre samhandling

KREFTOGLINDRING1__240
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag, har inngått en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om å spre kunnskap, dele erfaringer og resultat fra prosjekt i fylket.

Av: Kirsten Lange
Utviklingssenteret i Stjørdal har gjennomført bl.a. prosjektene i Kreft/lindring og Kols.
Kommunene i Nord-Trøndelag får nå tilbud om besøk av Utviklingssenteret for hjemmetjenester der tema blir økt kompetanse og bedre samhandling innen dette fagfeltet.
Prosjektmedarbeiderne vil besøke kommuneregionene. De har gjennomført og evaluert prosjektene og skrevet rapportene med veiledning av Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge.
Til daglig arbeider disse medarbeiderne i hjemmetjenesten i Stjørdal kommune og ved Værnesregionens Distriktsmedisinske Senter.
De er ressurspersoner innen fagområdene Kreft og lindring.
Kreftoglindring1__550
Fra venstre Karin Storflor, Rigmor Wostryck, Irene Pettersen. Kreftsykepleierne som har arbeidet med kreft og lindring.
Målgruppen for besøkene rundt om i fylket er ledere og koordinatorer med særlig vekt på de som er utøvere i kommunen og gir tjenester direkte overfor brukere eller pasienter.
Dette kan være omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleiere, andre.
I stedet for å besøke alle kommunene, foreslås at kommunene samles regionvis. Samlingssted kan for eksempel være Rørvik, Namsos, Grong, Inderøy, Verdal og Stjørdal.
Tilbakemelding om interesse for deltakelse kan gis til: [email protected].
LES MER
På bakgrunn av endret sykdomspanorama og samhandlingsreformens økte krav til kommunehelsetjenesten når det gjelder omsorg for kronisk syke, ble det i 2010 startet to prosjekter som begge er kompetansehevende, med mål om bedre pasienttilbud. De omhandler henholdsvis Kreft/lindring og KOLS, og det er i begge prosjektene utviklet et betydelig fagutviklingsmateriell i form av oppslagsverk og undervisningsopplegg. Prosjektperioden er avsluttet, og det ligger rapporter ute på:
https://www.stjordal.kommune.no/helse/utviklingssenter/Sider/kols.aspx
https://www.stjordal.kommune.no/helse/utviklingssenter/Sider/Kreft.aspx