Personlighet og helse blant eldre katt- og hundeiere, en HUNT-studie

Forsker Ingela Enmarker har i samarbeid med flere publisert en artikkel i tidsskriftet Health. http://www.scirp.org/journal/health/

Artikkelen omhandler personlighet og helse blant eldre katt- og hundeiere og er en HUNT-studie

Hensikten med denne befolkningsstudien var å identifisere personlighetstrekk hos eldre mannlige og kvinnelige katte- og hundeiere og sammenligne deres allmenne helsetilstand i relasjon til deres personlighet.

Videre var hensikten å undersøke om nåværende katte- og hundeeiere kunne forutses av eierens personlighet og helse.

Data ble samlet inn fra Nord-Trøndelag Health Study (HUNT-3) i Norge. Respondentene var 1897 katte- eller hundeiere i alderen 65 år til 101 år.

Resultatet viste at det fantes en større andel av innadvendte mannlige katteeiere enn utadvendte. Dessuten rapporterte en majoritet av kvinnene med katt at deres helse ikke var bra. Videre opplevde kvinnelige katteeiere som viste høyere poeng på nevrotiske symptomer, dårligere helse sammenlignet med de kvinnelige katteeierne som opplevde god helse.

Det samme gjaldt for de kvinnelige katteeierne som anså seg for å være innadvendte. Verken personlighet eller helse kunne forutses å være kjæledyrseiere, men det var mer sannsynlig at eldre individ (80 – 101 år) eide en katt, enn en hund.

Denne studie har vist at menneskets personlighet er assosiert med katt eller hundeeierskap, men det finns også andre faktorer som er forbundet med å eie kjæledyr.

Enmarker, I., Berg-Trønsdal, A.G., Ekker, K., & Hellzén, O. (2013). Personality, pets and older persons: A HUNT-study. Health, 5(9), 1449-1454. http://dx.doi.org/10.4236/health.2013.59197