Pilotstudium i Kunnskapsbasert praksis (KBP) til utvalgte kommuner i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-TrøndelagKS Nord-TrøndelagSenter for omsorgsforskning Midt-NorgeHiNT

Studium i Kunnskapsbasert praksis(KBP) er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Nord- Trøndelag (HINT)/Senter for omsorgstjenesteforskning Midt-Norge (SOF), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kommunenes interesseorganisasjon (KS).

Fylkesmannen ser dette som et ledd i oppbyggingen av kompetanse i kommunene knyttet til kvalitet og tjenesteutvikling. I tillegg er studiet med på å gjøre kommunene mer bevisste på rollen som medvirker til og tilrettelegger for forskning, en oppgave som kom i ny helse- og omsorgstjenestelov. Det har vært tett dialog med KS lokalt ved planleggingen av studiet.

Det første kurset som gjennomføres vil være et pilotprosjekt. Her har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge foretatt en utvelgelse av representative kommuner  og har kommet fram til omforente utvalgskriterier. I piloten velger man  ikke å knytte seg til andre FoU miljøer. Dette kan bli aktuelt ved senere gjennomføring av tilsvarende studium og når piloten er evaluert.

Du kan lese mer om prosjektet her.