Spillteknologiprosjektet på Sunnmøre er en del av det Midt-Norske velferdsteknologiprosjekt

Det er ett av totalt ni prosjekter styrt av de tre fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag, og som ble startet i 2011. Samarbeidende kommuner for prosjekt Spillteknologi er Vanylven, Ulstein og Ålesund kommune.

Prosjektet ønsker å få svar på om spillteknologi kan bidra til mer positiv aktivitet for aktuelle målgrupper, og hvilke forutsetninger som i så fall må være til stede for å lykkes med tiltaket

Det er til sammen satt ut 7 spillstasjoner i de fire samarbeidende kommunene. Dette er på dagsenter for personer med demens, på aktivitetssenter for personer med utviklingshemming, på aktivitetssenter for sykehjemsbeboere og i et kommunalt bo-kollektiv der brukergruppen er sammensatt.

Personalet som har hatt ansvar for spillstasjonene har deltatt i studien med individuelle intervju og fokusgruppeintervju.

Personalet forteller at brukere viser glede og tilfredshet over tiltaket, men at det også er behov for videre tilrettelegging og behov for spredning til flere avdelinger.

Fullstendig prosjektrapport er under utarbeiding.

En av kommunene som har vært med har vært med på å utvikle en film om tilbudet – den kan lastes ned her.

Prosjektansvarlig er Helen Berg Ålesund kommune, Senter for omsorgsforskning Midt bidrar med forskningsfaglig veiledning v/ Rigmor Einang Alnes.

Ved å trykke på linken under kan du se en video av nye metoder( Xbox) som benyttes for å holde eldre i aktivitet.

Her fra Herøy Sjukeheim: http://www.nernett.no/?do=article&id=22945