Følgeevaluering på oppdrag for stiftelsen “Livsglede for eldre”

Dette er et et følgeforskningsprosjekt  i samarbeide mellom Stifteslen Livsglede for Eldre (LFE) og  Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge.

Stiftelsen Livsglede for Eldre (Stiftelsen) har utviklet en sertifiseringsordning for Livsgledesykehjem gjennom en pilot fra 2007-2012.

Våren 2013 underskrev Verdal kommune avtale med Stiftelsen som den første kommunen som fikk del i ordningen som et helhetlig utviklet konsept.  Sertifiseringsordningen har gjennom Stortingsmelding 29 (2012-2013) ”Morgendagens omsorg” blitt anbefalt som et nasjonalt tilbud «for å styrke den aktive omsorgen og sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum» (Helse og omsorgsdepartementet 2013 s. 22).

Dette betyr at ordningen må være utformet bærekraftig i forhold til å sikre utbredt kvalitet og standard.  Stiftelsen ønsker gjennom følgeforskning å få kartlagt hvor mye innsats som brukes av de ulike aktørene for å lede et sykehjem frem til første sertifisering.

Viktig spørsmål i den sammenheng er hvordan verktøyene virker som hjelpemiddel, og hva kreves av veiledning og oppfølging i denne prosessen?

Du kan lese mer om  prosjektet her Prosjektbeskrivelse LFE