Sluttrapporter fra «Det Midt-Norske Velferdsteknologiprosjektet»

I januar 2012 satte ti utvalgte kommuner i Midt-Norge i gang med Det Midt-Norske velferdsteknologiprosjektet. Kommunene skulle gjennom prosjektet prøve ut eksisterende og tilgjengelig velferdsteknologi i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom KS og fylkesmenn i de tre Midt-Norske fylkene, og det har vært koordinert fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ prosjektleder Siv Iren Stormo Andersson.

Du kan lese sluttrapporten her:

http://www.ks.no/PageFiles/61679/Sluttrapport%20-%20Det%20Midtnorske%20velferdsteknoloigprosjektet.pdf?epslanguage=no