Invitasjon til internasjonal omsorgsforskningskonferanse i Bergen 14. mai

Det er en glede for oss å ønske velkommen til denne internasjonale omsorgsforskningskonferansen i Bergen! Konferansen arrangeres av de fem sentrene for omsorgsforskning sammen med York University, Toronto, Canada.

Tema for konferansen er lovende praksiser/eksempler i institusjonsbaserte omsorgstjenester. Det vil bli rettet søkelys på samarbeid mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle (ikke-faglærte, pårørende, frivillige), finansiering og eierskap, samt på fysiske omgivelsers betydning for omsorg og omsorgsarbeid.

Internasjonale forskere fra Canada, Finland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA vil delta sammen med norske forskere og politiske representanter. Et eget panel med innspill fra fagforeninger og interesseorganisasjoner vil avslutte dagen.

Noen viktige målgrupper for konferansen er representanter for politiske miljø, fra helseadministrasjon, fagforeninger, interessegrupper for eldre, forskere, undervisere og andre praktikere.

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å ta del i diskusjoner omkring hvordan institusjonsbasert eldreomsorg kan bli bedre!

Lenke til program og påmelding her: http://www.hib.no/english/conference/care2014.asp