Invitasjon til erfaringskonferans i Ålesund om forebyggende og helsefremmende arbeid for eldre

Arrangør: Aktivisering og velferdstjenester Ålesund kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Målgruppe: Ledere og medarbeidere i kommunehelsetjenesten, politikere, eldreråd, pensjonistlag, frivillige organisasjoner, høgskoler, studenter og andre interesserte.

Tidspunkt: 14.mai 2014 kl.10.00 Sted: Pinsekirka på Moa. Pris: Kr. 500,- (studenter 250,-)

Bindende påmelding innen: 28.03.14 til [email protected]

Les mer: Invitasjon til erfaringskonferanse i Ålesund 14 mai 2014