Fagnytt nr.2 2014 fra Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem Sør-Trøndelag