HelseOmsorg 21 – et kunnskapssystem for bedre folkehelse.

Nasjonal forsknings -og innovasjonsstrategi for helse og omsorg

Statsminister Erna Solberg fikk overlevert strategier for regjeringens prioriteringer framover av helseminister Bent Høie på en mottagelse 25.juni

Her er de fem strategienes hovedprioriteringer:

·         Et kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering, etablering av nasjonale register for kommunale helse- og omsorgstjenester og med en UoH-sektor og en ny instituttsektor innrettet mot kommunenes behov.

·         Helse og omsorg som et næringspolitiske  satsingsområde med sektorspesifikke virkemidler og økt samhandling mellom offentlig og privat sektor.

·         Lettere tilgang til og utnyttelse av helsedata.

·         Et kunnskapsbasert helse -og omsorgssystem med økt vekt på brukermedvirkning og kompetanse og på å utvikle og dokumentere effekter om tiltak.

·         Sterkere satsing på internasjonalisering av forskning og økt deltagelse i konkurransen i EU forskningssystem

Last ned HelseOmsorg 21 her