Stjørdal kommune har blitt fylkeskoordinator for velferdsteknologi i Nord-Trøndelag.

image005-fixed

Denne rollen er en videreføring av Det Midt Norske teknologiprosjektet.
Det er etablert en fylkeskoordinator for velferdsteknologi i hvert av fylkene;
Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

I Nord-Trøndelag er dette lagt under Utviklingssentret for hjemmetjenester på Stjørdal

Stjørdal kommune har fått i oppdrag å formidle kunnskap og erfaring
om temaet velferdsteknologi til kommuner i eget fylke. Kommunen skal
derfor arrangere læringsnettverk for velferdsteknologi for kommuner i
Nord-Trøndelag. Dette er vedtatt i styringsgruppen der Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag er representert. Det også utarbeidet et nyhetsbrev
omkring dette temaet som er sendt ut til alle kommuner i Nord-Trøndelag.

Se vedlagt informasjon.

Nyhetsbrev Velferdsteknologi Juli 2014

Miniprosjektplan for spillteknologi