Læringsnettverk i forbedringsarbeide i Møre og Romsdal

Bakgrunn

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmesykepleie i Møre og Romsdal etablerte Det faglige nettverket på oppfordring fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal allerede i 2008 og har jobbet systematisk med ulike temaer. Erfaringene fra dette nettverksarbeidet førte til at Utviklingssentrene ville se på muligheten for å gi kommunene veiledning i å drive forbedringsarbeid. Utviklingssentrene søkte- og fikk økonomisk tilskudd via samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet til å etablere Læringsnettverk i forbedringsarbeid.

 

Du kan lese mer om læringsnettverket her: Senterbladet september 2014