Artikkel publisert om sammenhengen mellom investeringer i FoU og sykdomsbyrde

Knyttet til HelseOmsorg21-strategien

Les mer her