Rapport om forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune

Bakgrunnen for dette prosjektet var at Utviklingssenter for hjemmetjenesten, Ålesund kommune, i perioden 2012-2015 ble tildelt midler for å gjennomføre et prosjekt der hensikten var å tydeliggjøre eksisterende kunnskap om forebyggende hjemmebesøk til eldre og å utvikle modellen for denne tjenesten.

Omtalte prosjektet ble etablert i 2012 og var et samarbeid mellom virksomheten for Aktivisering og velferd (Ålesund kommune), Utviklingssenter for hjemmetjenestene, Møre og Romsdal, Senter for Omsorgsforskning Midt- Norge og Høgskolen i Ålesund.

Gjennom prosjektet er det samlet inn forskningslitteratur på området, kvalitative data fra personer som har fått forebyggende hjemmebesøk og fra ansatte som har hatt ansvaret for, – og har gjennomført tilbudet.

Du kan lese hele rapporten her: Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune Rapport