Nytt design og layout

I dag lanseres ny design og lay-out  for Senter for omsorgsforskning Midt-Norge sin hjemmeside.

De fem sentrene har utviklet en felles profil som fra primo september er tatt i bruk.

Vi håper at den ny lay out og profil blir godt mottatt av alle våre lesere