Utvikling av opplæringsmodell i dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten. Et samarbeidsprosjekt med Overhalla kommune

logo overhalla kommune

Overhalla kommune og Senter for omsorgsforskning Midt har inngått en samarbeidsavtale hvor partene skal utvikle en modell for dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Målsettinger i prosjektet:

For Overhalla kommune, helse og omsorg, skal prosjektet bidra til å:

 • oppfylle lovpålagte krav til dokumentasjon av helsehjelp
 • oppfylle lovpålagte krav til kontinuitet og kvalitet i tjenestene gjennom god dokumentasjon
 • oppnå bedre ressursutnyttelse gjennom effektivt dokumentasjonsarbeid

For tjenestemottakeren/pasienten/brukeren skal prosjektet bidra til å:

 • sikre forsvarlig helsehjelp og kontinuitet i omsorgen gjennom god dokumentasjon
 • forebygge skade og uønskede hendelser gjennom god dokumentasjon

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal prosjektet bidra til:

 • kunnskap om faglige og juridiske krav til dokumentasjon av helsehjelp
 • mestring i bruk av teknologiske løsninger for dokumentasjon
 • felles forståelse av begreper og innhold i dokumentasjon
 • opplevelse av trygghet i egen dokumentasjonspraksis

For Helse- og omsorgstjenesten i Overhalla kommune og SOF:

 • Forskning og formidling
 • Lage en pedagogisk plattform
 • Rapportere og publisere

Prosjektets varighet er fra mai 2015 til mai 2016

logo sof og hint