Tverrfaglig veilederteam ved Søbstad Helsehus

Tverrfaglig veilederteam startet som prosjekt ved Søbstad helsehus høsten 2013.

Bakgrunnen var rapporten ”Kvalitet i praksis”, utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), som blant annet dokumenterte behov for styrking av praksisveilederes kompetanse. Det fremgikk også av rapporten at det er usikkerhet omkring roller og ansvar når det gjelder studentveiledning og at arbeidet med å være veileder ofte oppleves som ensomt

Du kan lese mer om prosjektet her