Tidsskrift for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning utgir et tidsskrift som presenterer forskningsresultater og populærvitenskapelige artikler.

Priser og informasjon om tidsskriftet får du ved å klikke linken nedenfor.

http://www.omsorgsforskning.no/utgivelser/tidsskrift