Ferdig utgitt rapport om hverdagsrehabilitering – en pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen

Rapporten omhandler planlegging og åtte måneder utprøving av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering. Stjørdal kommune har fra og med 01.09.2014 et toårig prosjekt med utprøving av hverdagsrehabilitering i et omsorgsdistrikt. Foruten prosjektleder er tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, omsorgsarbeidere med videreutdanning i rehabilitering og sykepleier engasjert i prosjektet. Rapporten fokuserer teamets erfaringer og løsninger på samarbeid, planlegging og utprøving av rehabiliteringsmodellen.

Du kan lese mer om pilotstudien i rapporten: http://www.omsorgsforskning.no/utgivelser/rapportserie/rapport_8