Demensplan 2020

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet (heretter omtalt som tjenestetilbudet) til personer med demens og deres pårørende.

Planen er basert på innspill fra personer med demens, pårørende, frivillige, ansatte og forskere.

Dette dokumentet forteller deg om:

– utfordringer personer med demens og deres pårørende står overfor,
– hvordan utfordringene skal løses (strategier og tiltak).

Last ned Demensplan 2020

Last ned Demensplan 2020 kortversjon