Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Den femte nasjonale omsorgskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. Til konferansen ønsker vi bidrag som viser hvilke erfaringer og kunnskap ledere, faggrupper, pasienter og pårørende har med kvalitet og pasientsikkert i tjenestene, og hvordan de arbeider med utfordringene til daglig.

Les mer på denne siden.