Publisert artikkel i Journal of WORK. Studie med relevans i omsorg for personer i arbeidslivet som ‘sliter’

Sammendrag på norsk finner du her:

Vi har gjennomført en studie om livshistoriefortellinger hos personer i arbeidslivsalder som har vært til rehabilitering på grunn av lettere psykisk lidelse, kronisk smerte og tretthets-følelser. Slike plager kan føre til lang tids sykefravær. Narrative intervjuer med 16 personer som var på fire ukers AFEM rehabilitering for slike plager ble analysert innen et kvalitativt innholdsanalyse design. AFEM (Ansvar For Egen Mestring) er betegnelsen på rehabiliteringsopplegget de hadde (http://www.afem.as/). De som deltok med sine fortellinger ble tilfeldig valgt. De fortalte historier om mer eller mindre stressende erfaringer fra barndommen. I voksen alder dreide historiene fra meningsfylt og stort engasjement for å lykkes i arbeidslivet, til fortellinger om langvarig belastning, stressende familiesituasjoner, eller krisesituasjoner. Behov for sykefravær synes å oppstå hos personer som erfarer private situasjoner med kriser eller belastning over tid, dette i kombinasjon med høye forventninger og krav i arbeidslivet. Summen av påkjenninger samt mestringsmåter man har lært seg til gjennom livsløpet, synes å ha ført til sykmelding og behov for rehabilitering. Kunnskapen har betydning for ledere og helsetjeneste. I omsorgen overfor ansatte som ‘sliter’, peker studien på betydning av fokus på den ansattes helhetlige situasjon og måter denne møter belastninger på. Rehabilitering kan dreie seg om å lære seg nye mestringsmåter. 

Aud Emelie Evensen Photo
Aud Emelie Evensen
Hildfrid Brataas
Hildfrid Brataas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til artikkelen finner du under:

Brataas HV, Evensen AE (2015) Life stories of people on sick leave from work because of mild mental illness, pain and fatigue.Journal of WORK.  [Epub ahead of print] DOI: 10.3233/WOR-152106 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26409352)