Helse- og omsorgskonferansen 2016, Stiklestad Nasjonale Kultursenter 6. oktober 2016

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Senter for omsorgsforskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag og Nord universitet, inviterer til Helse- og omsorgskonferansen 2016 

«Hvem er til for hvem?» Brukermedvirkning i praksis

Konferansen arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 6. oktober 2016.

Målgruppe for konferansen: Rådmenn, ordførere, ledere og fagpersoner i kultur, helse, sosial og omsorgstjenesten i kommunene, brukerorganisasjoner, ledere og fagpersoner i utdanningsinstitusjoner og helseforetak, samt andre interesserte.

Påmeldingsfrist 15. september 2016

Vedlagt er invitasjon med program og praktisk informasjon