Morgendagens sykehjem. Fra pilot til implementering ??

BAKGRUNN:
Sykehjem står ovenfor store utfordringer når det gjelder å levere tjenester av høy kvalitet innenfor de rammene de forvalter. Tjenestedesign som tenkning – og metode for endringsarbeid er foreløpig forholdsvis ukjent innen offentlig sektor. Denne rapporten beskriver pårørende, ansatte og lederes erfaringer med bruk av tjenestedesign i en endringsprosess ved et sykehjem

Av Trude Fløystad Eines, Elfrid Måløy og Stephanie Helland 

http://www.omsorgsforskning.no/utgivelser/rapportserie/rapport_5