Artikkel om ferdigheter i pasientforflytning og sikkerhetskulturen hos ansatte i sykepleie- og omsorgstjenesten.

Løfting av pasienter og hjelp for pasienter til å flytte på seg, kan medføre risiko for arbeidsrelatert skade hos personellet. Derfor iverksatte Overhalla kommune en fler-komponent intervensjon som besto av opplæring i ergonomisk forflytning, utvikling av kartleggingsverktøy og forflytningsprosedyrer, forflytningsveiledning i konkrete praksis-situasjoner, og oppgradering av forflytningsutstyr. Alt pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger deltok i opplegget som strakk seg over 1 ½ år.

Metode: Undersøkelse om betydning av intervensjonen, sett ut fra ansattes perspektiver, ble utført 1 ½ år etter at intervensjonen var avsluttet. 60 ansatte svarte på åpne spørsmål om intervensjonen og dens betydning for flytningspraksis og ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur.

 

Linken til artikkelen finner du her: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/viewFile/8956/5859

Les norsk sammendrag her: Artikkel om ferdigheter i pasientforflytning og sikkerhetskulturen hos ansatte i sykepleie- og omsorgstjenesten