Regional nettverkssamling for Utviklingssentrene og Senter for Omsorgsforskning i Midt-Norge 14. og 15. september i Ålesund

Overskriften for samlingen var Utvikling og forskning som samskaping.

Dag 1 ble bl.a. prosjektet «Jeg –kan» presentert. Om innføring av bruk av velferdsteknologi til brukere med utviklingshemming. Prosjektleder Cecilie Cambell la vekt på hvilke muligheter og utfordringer en kommune kan ha som forskningseier. 

regional-nettverkssamling1

Dag 2 ble innledet med en forelesing av prof. Emeritus Morten Lewin der han presenterte sin modell for samskapt læring. Han framhevet betydningen av kommunikasjon i læringsprosesser – og at arbeidet til en (aksjons) forsker er å skape nye læringsmuligheter og læringsarenaer for ulike prosesser.

regional-nettverkssamling4

regional-nettverkssamling3

I gruppearbeidet ble det reflektert rundt hvordan samskaping kan forme nye og viktige problemstillinger og være en måte å arbeide på gjennom hele forskningsprosessen.

regional-nettverkssamling5

regional-nettverkssamling6