Invitasjon til erfaringskonferansen “Trygg legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten?”, Steinkjer Rådhus 23. november 2016

Senter for omsorgsforskning, midt. Nord universitet, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag inviterer til erfaringskonferansen «Trygg legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten?».

Konferansen er gratis og arrangeres i Steinkjer Rådhus 23. november 2016.

Vedlagt er invitasjon med program og praktisk informasjon.

Påmeldingsfrist 1. november 2016

Med vennlig hilsen
Anne M. Sandberg
Daglig leder  //  Partnerskapet Etterutdanningsnettverket i Namdalen/Nord universitet

Last ned invitasjon her