Kurs i Praktisk helse-, omsorg- og velferdsplanlegging

Da har vi gleden av å tilby et nytt og spennende kurs i praktisk helse-, omsorg og velferdsplanlegging.

Ønsker du å lære mer om samfunnsplanlegging og kunne gjennomføre utredninger og planarbeid på en faglig forsvarlig måte, er dette et kurs for deg. Gjennom kurset får du kunnskap og ferdigheter i analyse og samfunnsplanlegging spesielt rettet inn mot helse, omsorg, og velferdsområdet. Kurset gjennomgår strategisk planlegging og langtidsplanlegging i helse og omsorgstjenester, viktige relevante samfunnstrender, metodegrunnlaget for kvantitative undersøkelser, hvordan gjennomføre utredninger med bruk av ressursportalen.no og hvordan best utnytte det rike datamaterialet om finnes.

Målgruppe er kommunalt ansatte innen helse-, omsorg-, og velferdsområdet, men andre interesserte kan også søke.

Obs: kort søknadsfrist:  20. november

Ler mer i vedlagte dokumenter:

Utlysning av kurset

Mer informasjon om kurset