Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 2017

Vedlagt ligger invitasjon til Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin som arrangeres i Trondheim 6. – 7. mars 2017.

Les invitasjonen her