Fagartikkel om dagtilbud til personer med demens

Mennesker med demens som bor hjemme, trenger et godt dagtilbud. Også fordi dagtilbudet kan gjøre hverdagen mer levelig for omsorgsgiver.

Les mer: http://fontene.no/fagartikler/livgivende-fritimer-6.47.440831.db28202c73

Fagartikkel skrevet av stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, midt- Gunn Eva Solum Myren