Betydningen av et selve stedet i hverdagen:

Ny vitenskapelige publikasjon

Dagtilbud for personer med demens blir et viktig aspekt av samfunnsoppgaver. Stedet blir derfor viktig når det gjelder hvordan slike virksomheter er organisert med hensyn til både det fysiske og sosiale miljøet og innholdet i det som tilbys. Målet med denne studien var å beskrive innflytelsen av stedet på hverdagen i to forskjellige dagvirksomheter for personer med demens. Basert på observasjoner og uformelle samtaler med personer med demens og medarbeider på en grønn omsorgsgård og en regulær dagomsorg, brukte vi en induktiv manifest innholdsanalyse.

Hovedfunn i denne studien involverer hvordan stedet bidrar til å tilrettelegge for aktiviteter og samarbeid mellom deltakere og ansatte, da det påvirker deltakernes evne å oppnå en aktiv eller passiv rolle i hverdagen i dagvirksomheten.

Myren Solum, G. E., Enmarker, I., Hellzen, O., & Saur, E. (2017). The Influence of Place on Everyday Life: Observations of Persons with Dementia in Regular Day Care and at the Green Care Farm. Health, 9, 261-278.

DOI: Health_2017021516510407.pdf

Les hele studien her