Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE)

FORKOMMUNE er et forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet har satt som hovedmål at programmet skal utløse innovasjon i kommunesektoren og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Les mer om programmet her som PDF:  Endelig programplan FORKOMMUNE eller gå inn på Forskningsrådet sine hjemmesider.