Publisert artikkel i Open Journal of Nursing. Om helsepersonells erfaringer med å delta i personsentrert klinisk veiledning

Ansatte i den kommunale helsetjenesten som har muligheter til å utvikle sine faglige kompetanse ved å reflektere over faglige utfordringer spiller en viktig rolle i kvaliteten på omsorg. Målet med den denne studien var å beskrive kommunale dag- og nattskift arbeidende helsepersonells erfaringer med å delta i personsentrert klinisk veiledning. Veiledningen ble utført i en periode på fire måneder og ble gjennomført under deres obligatoriske arbeidstimer. Data ble hentet fra skriftlige individuelle evalueringer og gruppeintervjuer kort tid etter siste sesjon og igjen tolv måneder senere.

Resultatene viste at deltakerne opplevde at deres interne ressurser og av mestringen hadde blitt styrket av veiledningen. De hadde utviklet sine evner til å møte utfordringene mer konstruktivt enn tidligere. Ny forståelser ga dem muligheten til alternative handlinger i praksis. Ytterligere intervensjonsstudier av person-sentrert klinisk veiledning må fokusere på slike kliniske resultater som pasientsikkerhet og faglig utvikling.

http://file.scirp.org/pdf/OJN_2017052214295444.pdf