Forskning på EHiN (“e-helse i Norge”) 2017

EHiN, “e-helse i Norge”, er Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren og har som mål å løfte e-helse i Norge og Norge som e-helsenasjon.

Nytt fra i år er et eget spor for forskning der kunnskap og forskning på e-helseområdet løftes frem (forskersporet). Forskningsrådet og Nasjonalt Senter for e-helseforskning har gått sammen og invitert kunnskapsmiljøene innen e-helse til felles planlegging og deltakelse.

Tilknyttet forskersporet vil det være en forskerpaviljong i utstillingsområdet hvor spennende e-helseprosjekter vil stilles ut. Forskersporet og forskerpaviljongen vil bli en viktig møteplass for forskere og andre sentrale aktører som er opptatte av forskning, og anvendelse av forskningsresultater, innen e-helsefeltet.

EHiN får du oversikt over blant annet forskning, teknologiutvikling, nasjonale strategiplaner, innovasjon, start ups og nye trender. Du får også tilgang til et stort dynamisk mingleområde som tilrettelegger for den gode samtale og nettverking.

EHiN 2017 går av stabelen fra 31. oktober til 1. november i Oslo Spektrum.

Tematikk som dekkes
Følgende tema blir behandlet i forskningssporet:

  • Robotics
  • Kunstig intelligens
  • Nasjonale e-helseløsninger
  • Kommunale e-helseløsninger/velferdsteknologi
  • Mental e-helse
  • Samhandling og arbeidsflyt
  • En innbygger – en journal
  • Helseplattformen
  • M-helse
  • Helsedataanalyse

Forskningen presenteres på mange måter: Alt fra paneldebatter til tradisjonelle innlegg og “elevator pitching”.

Kjøp billett her