Vi ønsker Kari Blindheim velkommen til teamet vårt!

Jeg er født i Brattvåg, men er nå bosatt i Ålesund. Ble ferdig utdannet sykepleier ved Høgskolen i Molde i 1985 og arbeidet på barnemedisinsk avdeling frem til jeg tok videreutdanning som helsesøster. Etter å ha arbeidet som helsesøster/ ledende helsesøster i Ålesund kommune i mange år tok jeg en mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskolen i Volda . Siden 2006 har jeg vært tilsatt i høgskolen/universitet. De første årene jobbet jeg mest innenfor videreutdanningen Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil, men har i de senere år også vært tilknyttet bachelor i sykepleie og master i Avansert klinisk sykepleie . I 2017 ble jeg vurdert og fikk opprykk til førstelektor ved NTNU.

Jeg har vært opptatt av det helsefremmende og sykdomsforebyggende perspektivet både i yrkesutøvelse og gjennom forskning. Tidligere var mitt helsefremmende og sykdomsforebyggende fokus mest rettet mot barn og unge, men i de senere år har jeg også hatt det perspektivet i forhold til pårørende og eldre.

Kari Blindheim
Førstelektor
Telefon: 70161466
Mobil: 90991406
Epost: [email protected]