Aktivitetsvenn – moderne frivillighet skaper en aktiv hverdag for personer med demens

Aktivitetsvenn – moderne frivillighet skaper en aktiv hverdag for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn i over 185 kommuner. Aktivitetsvenn har som mål å gi mennesker med demens en aktiv hverdag med gode opplevelser sammen med frivillige.

Aktivitetsvenn baserer seg på koblingen mellom den frivillige og personen med demens på bakgrunn av felles interesser. På denne måten får personer med demens muligheten til å fortsette sine fritidsaktiviteter. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer. Aktivitetsvenn virker helsefremmende og forebyggende.

Frivilligheten er en stor ressurs for helse- og omsorgssektoren. I tillegg til å være en bidragsyter til å løse ulike velferdsoppgaver, er frivillighet helsefremmende og har stor verdi i seg selv.

Ved å tilby Aktivitetsvenn kan kommunen gi et bedre omsorgstilbud til personer med demens. Prosjektmodellen baserer seg på opprettelsen av lokale arbeidsgrupper i kommunen som tar ansvar for etablering og drift av Aktivitetsvennprosjektet. Her legges det vekt på samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Aktivitetsvenn er et supplement til kommunale tjenester og bidrar til å styrke den frivillige innsatsen på demensområdet.

For mer informasjon om Aktivitetsvenn se Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/

eller skriv til [email protected]