Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategisk forskningsorgan (KSF) jobber for å styrke forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Ved å følge linken under finner du en oversikt over KSFs medlemmer, møter og møtereferater, kunnskapsgrunnlag og aktuelle nyheter

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/ksf/